نمی دانم چرا با آنکه می دانم از آن من نخواهی بود با تار و پود جان برایت خانه می سازم …

عکسهای عاشقانه

عکسهای عاشقانه

هیچ کس تنهائیم را حس نکرد،برکه طوفانیم را حس نکرد،او که سامان غزل هایم از اوست،بی سر و سامانیم را حس نکرد

عکسهای عاشقانه

عکسهای عاشقانه

کوچه ها، خونه ها، تموم عاشقا رفتن از اینجا ، یه غربت موند و من تنهای تنها ، یه غربت مونده و من تنهای تنها

aks-haye-asheghaneh-2